AM Doradcy sp. z o. o.
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Ocena projektów gospodarczych

Podejmując się realizacji nowego projektu gospodarczego przedsiębiorstwo kieruje się m.in. prognozą przyszłych dodatnich przepływów finansowych. Często jednak przyjęte założenia realizacji projektu gospodarczego poparte są subiektywnymi kryteriami oceny opłacalności ich realizacji. Spółka AM Doradcy Sp. z o. o. subiektywne podejście do opłacalności ekonomicznej realizacji przedsięwzięcia oceni za pomocą obiektywnych kryteriów.

Nie ograniczamy się jedynie do sporządzenia oceny opłacalności inwestycji za pomocą mierników prostych i dyskontowych. Oceniamy realność przyjętych założeń – stosunek założonego poziomu ponoszonych kosztów do sytuacji rynkowej. Badamy realność realizacji celów założonego planu marketingowego, a w szczególności polityki sprzedażowej, ocenę potencjalnych przychodów projektu, kosztów finansowania jego realizacji oraz kosztów alternatywnych przyjętego wariantu postępowania. Jesteśmy gotowi przeprowadzić analizę i dokonać rzetelnej oceny projektu oraz wskazać możliwy do osiągnięcia poziom rentowności przedsięwzięcia, jak również określić rozkład prawdopodobieństwa osiągnięcia założeń rentowności.

Każdy ze zmiennych czynników wpływający na poziom ryzyka oceniamy oddzielnie, jak również wskazujemy na wzajemny wpływ poszczególnych czynników na poziom zagrożenia projektu (korelacja wieloraka). Szacujemy rozkład prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń gospodarczych i wykazujemy ich wpływ na ostateczny kształt projektu. Mierniki opisywane w literaturze są dla nas ważnym ale jednak posiłkowym czynnikiem w procesie kompleksowej oceny opłacalności projektu gospodarczego zamierzonego do realizacji przez naszych Klientów.

 

© AM Doradcy Sp. z o. o., ul. Kondratowicza 18/71, 03-285 Warszawa, KRS: 0000315879, NIP: 701-017-47-51, REGON: 141618825

projekt i realizacja: infoza.net