AM Doradcy sp. z o. o.
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Właściciele i kadra zarządzająca przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej – ponoszącego koszty trwale przewyższające możliwe do osiągnięcia przychody bądź obciążonego koniecznością utrzymania majątku, który nie przynosi spodziewanych dochodów (nie pracuje efektywnie), często nie są w stanie obiektywnie ocenić sytuacji gospodarczej i wskazać dróg wyjścia z trudnej sytuacji.

Spółka AM Doradcy Sp. z o. o. oferuje swoją pomoc w tym zakresie. Obiektywnie – według ustalonych w literaturze przedmiotu kryteriów – oceniamy sytuację przedsiębiorstwa. W oparciu o dokumenty finansowe firmy, zapisy na kontach ksiąg rachunkowych, analizę zawartych umów i kontraktów badamy zarówno czynniki mierzalne jak i niemierzalne podlegające ocenie a wskazujące na sytuację ekonomiczną, finansową i organizacyjno-prawną badanej jednostki. Sporządzamy raport o sytuacji Klienta i odnosimy go do sytuacji branży i/lub bezpośrednich konkurentów. Określamy czynniki wskazujące na przewagę konkurencyjną oraz pola koniecznych zmian. Wskazujemy na potencjalne efekty ale i koszty proponowanych rozwiązań. Wskazujemy optymalne w naszej ocenie drogi wyjścia z sytuacji, budujemy algorytm postępowania, wskazując alternatywy każdej z podejmowanych decyzji. Opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty wewnętrzne naszych Klientów wykorzystywane w procesie restrukturyzacji, renegocjujemy warunki zawartych kontraktów, optymalizujemy źródła finansowania działalności, optymalizujemy zarządzanie majątkiem eliminując niepracujące jego elementy, restrukturyzujemy również zarządzanie personelem naszych Klientów.

Nie ograniczamy się tylko do czynników finansowych czy organizacyjnych, dokonujemy wszechstronnej analizy oferowanego produktu/usługi, kosztochłonności wytworzenia, marży sprzedażowej ale również kompetencji i wykorzystywanego potencjału zatrudnianego personelu. Nadrzędnym celem naszej działalności jest maksymalizacja osiągniętego efektu finansowego. Wskazujemy dodatkowe źródła zbytu oferowanych produktów i usług, modyfikujemy ofertę handlową i przeprowadzamy akcje marketingowe. Wspomagamy Klientów w uzyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania działalności, w szczególności działalności inwestycyjnej.

Nasze usługi dostosowywane są każdorazowo do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, są elastyczne względem sytuacji rynkowej. Gwarancję należytej jakości oferowanych usług opieramy na kilkuletnim doświadczeniu w optymalizacji działalności gospodarczej zarządzanych podmiotów oraz przygotowaniu naukowym naszej kadry. Nasze wynagrodzenie za świadczone usługi zawsze uzależniamy od osiągniętych w wyniku naszego działania efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez Klientów.

 

© AM Doradcy Sp. z o. o., ul. Kondratowicza 18/71, 03-285 Warszawa, KRS: 0000315879, NIP: 701-017-47-51, REGON: 141618825

projekt i realizacja: infoza.net