AM Doradcy sp. z o. o.
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Przygotowanie i realizacja inwestycji rzeczowych

 

Projektowanie inwestycji

Przystępując do programowania procesu inwestycyjnego wsłuchujemy się w potrzeby inwestora. Analizujemy jego oczekiwania i wskazujemy najbardziej optymalne sposoby realizacji potrzeb. W zależności od sytuacji gotowi jesteśmy do wyszukania potencjalnego terenu inwestycji bądź analizy możliwości realizacji potrzeb w istniejącej przestrzeni – na posiadanej działce. Po sprecyzowaniu kryteriów oceny, w razie spełnienia warunków wstępnych, przystępujemy do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Po jego akceptacji rozpoczyna się faza projektowa, wsparta przeprowadzeniem procedury administracyjnej uzyskania stosownych zezwoleń i pozwoleń. W całym procesie projektowania oczekiwania inwestora są nadrzędne, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i budowle. Na tym etapie, po sporządzeniu i zaakceptowaniu przez inwestora projektu sporządzamy przedmiar robót i kosztorys inwestorski planowanych do przeprowadzenia prac.

Na zlecenie gotowi jesteśmy również do weryfikacji istniejących projektów pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również do dokonania oceny kosztochłonności realizacji projektów oraz fazy eksploatacyjnej obiektów.


Realizacja inwestycji

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę realizujemy (inwestorstwo zastępcze) prace budowlane, w tym prace instalacyjne bądź jedynie nadzorujemy ich realizację (nadzór inwestorski). Opracowujemy początkowo harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji tychże prac i ściśle przestrzegamy zadeklarowanych terminów realizacji oraz poziomu ponoszonych na bieżąco kosztów w stosunku do określonych w preliminarzu-harmonogramie. Wyczuleni jesteśmy na ryzyko wystąpienia prac dodatkowych i traktujemy je jako wyjątkowe. Po zrealizowaniu tej fazy procesu budowlanego wspomagamy bądź wyręczamy inwestora w procedurze administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dysponujemy bowiem szerokim gronem współpracowników, specjalistów i rzeczoznawców w swoich specjalnościach, gwarantujących zgodne z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa przekazanie do eksploatacji realizowanych obiektów.

Na zlecenie dokonujemy również weryfikacji jakości wykonanych przez innych wykonawców prac oraz ich zgodności z projektem.


Eksploatacja

Wspomagamy inwestora w procesie rozruchu obiektu – zarówno realizowanego przez nas bądź pod naszym nadzorem, jak również na zlecenie inwestorów nie współpracujących z nami w fazie realizacji inwestycji. Oceniamy zdolność obiektu do realizacji nałożonych zadań, testujemy instalacje w warunkach ekstremalnych pracy oraz oceniamy przydatność i kompletność dokumentacji powykonawczej. Specjalizujemy się w oddawaniu do eksploatacji tzw. inteligentnych budynków – w pełni zautomatyzowanych. Jesteśmy w stanie tak wysterować procesy zarządzania tymże obiektem, by ingerencja inwestora była zredukowana do niezbędnego minimum.

Weryfikujemy na tym etapie – jako odrębne zlecenie – zgodność przyjętych rozwiązań i nastaw instalacji z programem funkcjonalno-użytkowym i projektem wykonawczym, jak również z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Wspomagamy inwestora w osiągnięciu takiego programu i parametrów pracy instalacji budynków, który zapewni komfort eksploatacji – użytkowania wybudowanej powierzchni – zarówno w obiektach niewielkich, jak i pokaźnych powierzchniowo i kubaturowo, np. centrach handlowych, biurowcach czy szpitalach. Na tego typu obiektach zdobywaliśmy posiadane przez nas doświadczenie i umiejętności.

Na tym etapie podejmujemy się również zarządzania obiektami, w tym facility management – zarządzanie obiektami wraz z serwisem i zarządzaniem instalacjami obiektu, np. bms, havac itp. Realizujemy także pełny serwis instalacji obiektów budowlanych – sanitarny (wodno-kanalizacyjny, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, centralnej ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, w tym wody lodowej, itp.), elektryczny (stacje trafo, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, automatyka, monitoring wizyjny, kontrola dostępu, sieci strukturalne, telekomunikacja, ups-y, bms, pro-fort, audio, rtv), budowlany, w tym drogowy.

 

© AM Doradcy Sp. z o. o., ul. Kondratowicza 18/71, 03-285 Warszawa, KRS: 0000315879, NIP: 701-017-47-51, REGON: 141618825

projekt i realizacja: infoza.net