AM Doradcy sp. z o. o.
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Zarządzanie przedsiębiorstwami

Na zlecenie właścicieli przedsiębiorstwa podejmujemy się zarządzania podmiotami gospodarczymi. Dotychczas zarządzaliśmy kilkoma firmami rynku nieruchomości, o różnym statusie własnościowym – o rocznym budżecie od 20 do 200 mln złotych i szacowanej wartości majątku trwałego od 1 do 55 mld złotych oraz firmą handlową posiadającą niepracujący majątek nieruchomy o wartości 1,5 mld zł oraz przychodach rocznych około 200 mln złotych. Każdorazowo obejmowaliśmy zarząd nad przedsiębiorstwem w sytuacji nieosiągania zysku na poziomie operacyjnym. Po około 10 miesiącach od objęcia zarządu, przedsiębiorstwa wypracowywały zysk netto, a ich przychody trwale przewyższały koszty działalności. Nie odbywało się to jednak kosztem zbycia majątku trwałego ale restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej działalności. Restrukturyzacja zatrudnienia sprowadzała się głównie do efektywniejszego wykorzystania potencjału, który tkwił w załodze zarządzanego podmiotu.

Spółka AM Doradcy Sp. z o. o. gotowa jest podjąć się zarządzania Państwa przedsiębiorstwem w celu osiągnięcia zakładanych przez właściciela efektów. Oczekujemy wynagrodzenia adekwatnego do uzyskanego efektu oraz odzwierciadlającego zaangażowaną wiedzę i czas pracy. Preferujemy branże, w których działaliśmy dotychczas, jednak nie boimy się nowych wyzwań. Trudno jest mówić o możliwych do osiągnięcia efektach, zależą one bowiem głównie od stopnia zaufania jakim gotowy jest nas obdarzyć zleceniodawca oraz czasu realizacji zlecenia. Nie boimy się jednak uzależnienia naszego wynagrodzenia od efektów naszej pracy przy zachowaniu jednakże warunków poniesienia przez właścicieli kosztów restrukturyzacji podmiotu. Ściśle trzymamy się treści ustaleń poczynionych z naszym zleceniodawcą. Każdorazowo przed przyjęciem zlecenia przeprowadzamy szczegółową analizę podmiotu oraz sporządzamy raport z oczekiwań zleceniodawcy, które są podstawą zawarcia kontraktu menadżerskiego ze Spółką AM Doradcy Sp. z o. o.

Obecnie świadczymy usługi zarządcze na rzecz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Efekty naszej pracy są widoczne.

 

© AM Doradcy Sp. z o. o., ul. Kondratowicza 18/71, 03-285 Warszawa, KRS: 0000315879, NIP: 701-017-47-51, REGON: 141618825

projekt i realizacja: infoza.net